Musik påvirker hjernen

Music affects the brainMusik har til alle tider haft en evne til at påvirke et menneskes sind. Denne påvirkning på det menneskelige sind kan forklares biologisk set med en frigivelse af en række signalstoffer i den menneskelige hjerne. I løbet af dette indlæg vil man forsøge at give et bud på, hvad der biologisk set sker i den menneskelige hjerne, og hvordan den påvirkes, når man lytter til et stykke musik. Det er således ment som et middel til information.

Hvordan påvirker musik den menneskelige hjerne?

Når man lytter til musik, vil der blive frigivet signalstoffer i hjernen, uanset om man kan lide det givne stykke musik eller ej. Signalstofferne vil dog være forskellige alt efter, om man kan lide det eller ej. Hvis et individ kan lide musikken, vil der blive frigivet signalstoffer som adrenalin og dopamin, hvilket resulterer i, at der skabes en følelse af lykke i personens sind. Man kan således argumentere for, at musik er en ufarlig måde at blive høj på.

Hvordan benytter virksomheder musik i det daglige?

Det er ikke kun individer, der vælger, hvad de vil lytte til. Når man bevæger sig ud i det omgivende samfund, vil man ligeledes blive mødt af musik. Bevæger man sig for eksempel ind i et supermarked for at købe ind, vil der ofte være musik at finde. Her forsøger supermarkedet at spille musik, der af de fleste kunder opfattes positivt og som derfor henvender sig til flest mulige uanset deres aldersgruppe og sociale status. Man forsøger således at ramme så bredt som muligt for at sikre sig, at så mange kunder som muligt føler sig tilpas i den givne butik.

Selvom en virksomheds kunder kan være meget forskellige, er det alligevel ikke en god idé helt at droppe musikken. De fleste virksomheder er nemlig klar over, at det næsten er umuligt at gøre alle tilfredse, hvorved det kan være en god idé blot at sørge for, at så mange som muligt føler sig godt tilpas i butikken.

Leave a Reply