Hvad er poesi?

I løbet af dette indlæg forsøges der fra forfatterens side at sætte fokus på, hvad poesi er, og hvordan det kan benyttes. At der netop er fokus på denne form for kunst hænger sammen med, at det siden skriftssprogets opståen har været en populær måde at udtrykke sig på. Indlægget henvender sig således til personer, der har en interesse i poesi.

Hvad er karakteristisk for poesi?

poetryPoesi handler i sin essens om sproglige ytringer, der er med til at konstruere sproget således, at der kommer bestemte følelser til udtryk hos læseren. Man kan således sige, at det ikke kun er poesiens indhold, som er det essentielle, da præsentationen ligeledes har en virkning på, hvordan læseren modtager det. Derudover kan det siges, at poesi vil modtages forskelligt alt efter hvem, der læser eller hører det, da de har forskellige forudsætninger for at fortolke dets indhold. Et stykke poesi vil således betyde noget forskelligt alt efter, hvem der læser det.

Som tidligere nævnt er det ikke kun indholdet, som udelukkende er det vigtige. Tager man udgangspunkt i indholdet, er der alligevel en række elementer, der er vigtige for at poesi kommer til at fungere. Ofte vil man opleve, at et stykke poesi vil indeholde rim, hvilket er en måde til at understrege essentielle pointer i et stykke poesi. På baggrund af rimene kan man således sige, at poesi er en form for rytmisk litteratur, hvilket underbygges af, at det tidligere i historien har været skrevet på versemål og har været beregnet til at blive sunget.

Poesi og dets funktion

Da poesi udelukkende er et kunstnerisk objekt, har det således ikke nogen decideret funktion, men da der er tale om en form for kunst, kan man alligevel sige, at der er tale om en kunstnerisk funktion. At der er tale om en kunstnerisk funktion vil sige, at hvert individ vil få noget specielt ud af det. Værker med kunstnerisk funktion har historisk set været benyttet til at belære mennesker om et givent emne. For eksempel har det været benyttet til at lære unge mennesker om emner som sex.

Leave a Reply