Hvad er moderne kunst?

modern artModerne kunst adskiller sig en smule fra den kunst, som man finder den dag i dag. Dog er det alligevel et vigtigt element, da det på mange punkter har lagt fundamentet for det meste af den kunst, som for eksempel findes i Danmark den dag i dag. Den moderne kunst betegner forskellige kunstværker, som kunstnerne konstruerede i løbet af perioden fra år 1860 til 1970. Med dette indlæg forsøges det fra forfatterens side at sætte fokus på denne tidsperiode inden for kunstens verden, da den er essentiel i forhold til, hvordan kunsten ser ud i dag. Det er således håbet, at man har formået at samle en række information om denne tidsperiode.

Starten på perioden og den tidlige moderne kunst

Moderne kunst som begreb dækker over de mange forskellige kunstformer som for eksempel filosofi og musik, der blev produceret i den tidligere omtalte periode. Denne periode forbindes ofte den dag i dag med kunst, som på mange punkter er forskellig fra den kunst, som man havde set tidligere, hvilket hang sammen med, at mange kunstnere forsøgte at bryde med gældende traditioner hos andre kunstnere.

I begyndelsen af denne periode tog man, på trods af forsøget på at bryde med tidligere traditioner, alligevel udgangspunkt i tidligere kunstnere. Her kan blandt andet nævnes kendte kunstnere som Vincent van Gogh og Paul Cézanne. Mange kunstnere tog udgangspunkt i emner eller motiver, som disse kunstnere tidligere havde behandlet, men forsøgte at dreje kunsten således, at den virkede chokerende. Dette skete blandt andet ved, at kunstnerne forsøgte at kombinere forskellige former for farver og nuancer for at skabe den ønskede effekt.

Perioden efter 1. verdenskrig

Afslutningen på 1. verdenskrig betød en radikal ændring for den moderne kunst, hvor man så, at kunstnerne begyndte at bevæge sig i forskellige retninger. En stor gruppe af kunstnere begyndte her at vende sig mod fortidens traditioner og motiver, mens andre forsøgte at bygge videre på den chokerende effekt, som man havde dyrket i den tidlige moderne kunst.

Leave a Reply