Hvad er kunstmusik?

What is art musicKunstmusik er en form for kunst, der tager sit udgangspunkt i musikkens verden, men som ligeledes trækker tråde hen mod andre former for kunst. Man kan således sige, at der er tale om en kompleks, tværfaglig størrelse. I løbet af dette indlæg vil der blive forsøgt at sætte fokus på denne form for kunst, og hvad den kan benyttes til.

Definition på kunstmusik

Når man taler om kunstmusik, vil man ofte opleve, at det omtales som mere “seriøs” eller “lærd” musik end andre former for musik, der er populære den dag i dag. Hvad dette dækker over er ikke helt entydigt bestemt, men man kan sige, at der er tale om en form for musik, som henviser til traditioner inden for musikkens verden. Disse traditioner bygger i overvejende grad på avancerede og teoretiske overvejelser, og vil bære præg af at være en skriftlig musikalsk tradition. Man kan således noget groft sige, at der er tale om en form for musik, der kræver mere af en lytter, end det kræver af en, som lytter til popmusik.

Hvad er karakteristisk for kunstmusik?

Som det tidligere i indlægget er nævnt, bygger kunstmusik i overvejende grad på en række tekniske og avancerede traditioner. Det er karakteristisk, at der er fokus på de mere formelle stilarter, hvorved det afviger fra eksempelvis popmusik, der ikke tager sit udgangspunkt i de formelle stilarter, men i stedet har en lidt løsere struktur. Man kan derfor sige, at den detaljerede konstruktion medvirker til, at kunstmusik kræver en del af lytteren. Kunstmusik er næsten udelukkende en skriftlig form for musik, der opbevares i eksempelvis nodeskrift. Man vil derfor opleve, at det meste af den kunstmusik, der findes den dag i dag, er skrevet ned i nodeskrift og derfor ikke ligeså let går tabt som hvis det havde været mundtligt overleveret.

Leave a Reply