Behov for musik

De fleste mennesker er næsten altid omgivet af en form for musik. Man kan derfor argumentere for, at mennesket har et behov for musik i deres hverdag. Da der næsten ikke kan være nogen tvivl om, at musik spiller en stor rolle for mennesket, er det nærliggende at undersøge, om mennesket har et decideret behov for musik. Med dette indlæg forsøges det fra forfatterens side at sætte fokus på, om mennesket eventuelt har et behov for musik.

Menneskets behov for harmoni

Need musicMusik kan betegnes som værende en elektrisk svingning, og man kan derfor undersøge, hvordan disse elektriske svingninger virker i den menneskelige krop. Der har været en del studier på dette område, og man har fundet ud af, at musik har en virkning på den menneskelige bevidsthed. Undersøgelserne viste nemlig, at når en streng slås an, vil der finde en reaktion sted i menneskets bevidsthed, hvilket fører til, at kroppen reagerer på en bestemt måde. Er der således tale om et stykke musik, som vedkommende kan lide, vil den menneskelige bevidsthed reagere positivt, og man vil få en behagelig oplevelse, mens det modsatte gør sig gældende, hvis man ikke kan lide det musik, der spilles. Netop denne dybe og instinktive reaktion i den menneskelige bevidsthed kan være grunden til, at mennesker har behov for at omgive sig med musik. De vil nemlig gerne opleve den positive reaktion ved at nyde et stykke musik, der skaber ro i deres sind.

Hvordan benytter mennesket musik i det daglige?

Som det tidligere er nævnt, har moderne mennesker en tendens til at omgive sig med musik, hvilket der naturligvis kan være flere grunde til. Musik kan nemlig udvikle et menneskes evne til at nyde omgivelserne, da det fremgiver visse følelser i dets sind. Man kan således sige, at musik kan være et element, der skaber glæde i livet, og som kan bidrage til, at et menneske føler sig mere fuldkommen end tidligere.

Leave a Reply